Phiên Bản MOD dành cho PC


Dành cho: PC/Laptop
Hệ điều hành: Windows

Link tải: >>CLICK<< 


*LƯU Ý: CHỈ TẢI PHIÊN BẢN TẠI TRANG WEB CHÍNH CHỦ, CÁC PHIÊN BẢN MẠO DANH KHÁC ĐỀU GẮN KEYLOG LỪA ĐẢO


Lệnh chat:
+> ttdt : hiện tt đệ
+> ttsp : hiện tt me
+> gdl : giảm dl
+> checklag : checklag trắng skill khi lag tự mất kết nối
+> sao_x : ( Đập đồ tới X sao ), Ví dụ: sao4 ( đập tới 4 sao)
+> ak: tự động dánh
+> s_x : tốc chạy x
+> c_x : tốc độ game x
+> k_x :đổi khu nhanh
+> add :Thêm Item / Quái vào danh sách nhăt
+> addi_name :xoá item khỏi danh sách nhặt
+> addt :Thêm Loại Item / Quái vào danh sách
+> addti :xoá item khỏi danh sách nhăt theo loại
+> itm :ko nhặt vp của người khác ( mặc định bật)
+> sln :Giới hạn số lần nhặt
+> blocki :Thêm vào danh sách item không nhặt
+> blocki_name :xoá item khỏi danh sách không nhặt
+> clri :Danh sách lọc item đặt lại mặc định
+> cnn :chỉ nhặt ngọc
+> nsq :né siêu quái
+> clrm :xoá danh sách đánh quái
+> skill :thêm skill vào danh sách tự động dùng khi dánh(Chọn vô skill rồi chat)
+> skill_x :xoá skill khỏi danh sách (x là vị trí)
+> clrs :đặt danh sách skill sử dụng tự động đánh quái về mặc định
 
 

Phím tắt:
- Các chức năng khác ở trong phần MenuMod +> X : Mở menu Xmap - X lần nữa để huỷ
+> M : Mở Menu Chức Năng
+> t : Khoe Thông Thạo 7
+> N : Hiện Npc Map
+> C : Capsu nhanh
+> A : dịch trái
+> D : dịch phải
+> S : dịch xuống
+> W : dịch lên
+> G : Giao dịch với đối tượng đang trỏ
+> B : Dùng bông tai
+> Q : Huỷ thao tác đập đồ, ép nr, mở item, quay thap
+> Z : mở đổi khu

Lưu ý:
-lưu ý : quái ở ht yadrat bị máu trắng ae bật ak (tđ đánh vẫn mất máu nhé) bù lại sẽ auto nhặt cả bí kíp.
- Khi next map qua 3 map (nam kame , nam guru, thung lũng đen) mn ấn tay qua map đó rồi nó sẽ tự chạy tiếp nhé.
- Khi tàn sát chọn vào ô chiêu muốn dùng khi ts rồi chat ''skill'' để thêm rồi mới ts nha.